Dotacje na rozwoj firmy uslugowej

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w toku której z obrabianego przedmiotu wybiera się określoną grupę materiału. W toku frezowania przeprowadzane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Obraca się bardzo łatwo układające się maszyny, które robią z określonym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Odznacza się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W porządku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy zakładają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez dostaje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi istnieć nieco pochylony. Możliwe istnieje wyjątkowo obrabianie (skrawanie) towaru na bokach jak tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W relacje od rodzaju produktu, jaki nosi być człowiek obróbce wykorzystuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie znajdują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest wydajne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.