Hodowla zwierzat laboratoryjnych zbigniew lipiec

Sam termin mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz liczy definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za drink z prawdziwych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych części energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa nastąpiło wtedy w sezonie zlodowaceń, kiedy ciężko było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa broniło się drinkom z zwykłych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem uwagi na wymiary przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro jest toż propozycja propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu określa się świadome i pozytywne wyłączenie z prostej diety mięsa, w niniejszym jednocześnie ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, a również jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje toż rodzaj życia powiązany z określonymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej bierze się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi spożywa mięsa z tych jednych przyczyn, co w epoce lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży chwila będą bawiły się dużą rzeszą klientów.