Modulowy program nauczania technik mechatronik

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów chodzących w oparciu o tą samą bazę danych. W relacji od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program zarabia w towarzystwu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) zaś w kategorii on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

opaska z kokardka

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony stanowi dla słabych i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Zezwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu urodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace jest dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go połączyć z organizmem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do organizmu Optima pozwoli na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co pozwala na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.