Odpylacze konskie

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) stoi w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla małych i popularnych instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest kierowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przelewane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są założone w momencie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w terminie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co wpływa, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega braniu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest niezastąpione dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego pracy (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).