Oprawy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które używane jest dla urządzeń i sposobów ochronnych czy ich składników i ilości.

W ruchu ze bogatymi rozbieżnościami w poziomie bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo łatwiejszy oraz silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są oddane do roli w ostatnich dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które wyłożone są do karierze w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zasięgu ochrony i bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny być dobrze oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie mają na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac oraz znaczenia tego pokroju urządzeń. Więcej na punkt Atex znajdziesz tutaj.