Pospiech zdanie

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Gdy na bliskiej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego produktu do poskramiania pożarów stosuje się inne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest rzeczywiście woda. Ale nie w wszelkim przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach używa się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika chyba spośród tego, że bogata ją korzystać jedynie w miejscach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie przykłada to, że nie ważna z niej otrzymywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę używa się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Natomiast w obecnych przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W rejonie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.