Rozwoj tlumacza

XXI wiek to szczególny rozwój zapotrzebowania na przeróżnego typu tłumaczenia. Nie da się przy tym poznać obojętnie wobec faktu, jak wielką rolę odgrywają obecnie lokalizacje oprogramowania. Co mieści się pod tym przekonaniem?

Szereg działań dostosowujących dany materiał do potrzeb polskiego rynku, które stanowią m.in. tłumaczenie oprogramowania, a zatem umiejętne przetłumaczenie artykułów i dokumentacji oprogramowania na konkretny język, a jeszcze dostosowanie go do ostatniego stylu. Ogranicza się więc z takimi kreacjami jak dostosowanie formatu dat, bądź klucza sortowania liter w alfabecie. Profesjonalna lokalizacja oprogramowania wymaga zaangażowania tłumaczy specjalizujących się w terminologii IT, a jeszcze programistów i inżynierów. Kompetencje językowe idą w parze z wiedzą i wiedzami połączonymi z organizmami ERP, SCM, CRM, programami wspomagającymi projektowanie i tworzenie, czy oprogramowaniem bankowym. Rzetelna lokalizacja zabiera się na spektrum możliwości dotarcia z oprogramowaniem na rynek zagraniczny, a to potrafi się znacząco przełożyć na międzynarodowy sukces firmy. Wprowadzenie towaru na targi światowe kojarzy się również z internacjonalizacją produktów. Czym różni się więc z lokalizacji? Internacjonalizacja toż po prostu adaptacja produktów pod warunki potencjalnych klientów bez uwzględnienia odmiennych specyfik lokalnych, gdy lokalizacja kieruje się przede ludziom na tym, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie określonych rynków, gromadzi się na specjalnych potrzebach danej lokalności. Dlatego te lokalizacja robiona jest indywidualnie dla każdego rynku, a internacjonalizacja jednokrotnie dla danego towaru. Oba procesy wpisują się jednak wzajemnie a przy odpowiednich planach dotyczących rynków globalnych - warto przemyśleć o zastosowaniu obydwu. Pomiędzy pozycją i internacjonalizacją występują zależności, które należy wziąć pod uwagę przy wykonywaniu owych procesów. Przed rozpoczęciem lokalizacji powinno skończyć się internacjonalizację. Warto o tym myśleć, ponieważ dobrze wykonana internacjonalizacja znacząco skraca czas niezbędny w procesie lokalizacji, co wydłuża okres, jaki można poświęcić na wdrażanie produktu na zbyt. Poza tym, dobrze przeprowadzona internacjonalizacja zbiera się z gwarancją korzystnego wprowadzenia materiału na zbyty docelowe, bez ryzyka przerabiania oprogramowania już po ukończeniu etapu lokalizacji. Rzetelne lokalizowanie oprogramowania że być kluczem do sukcesu firmy.