Tlumacz bab la

Oddawania to mówienie znaczenia pomiędzy dwoma językami. Ważna je rozłożyć na pisemne a ustne. Tłumaczenia pisemne wiążą się przede wszystkim do przekazywania treści tekstu, jaki jest zapisany. Czasem także przekonuje się teksty przekazane za pomocą głosu czy wizualnie. Taki rodzaj przekładu jest rozciągnięty w momencie a można wziąć  różnych porad jak np. słownik. Rozumienia te wyróżniają się olbrzymią dokładnością również niezwykle efektywną formą.

Tłumaczenia ustne są tu także teraz, na bieżąco, z tymi osobami a w trakcie danych wydarzeń. Tłumacząc chociaż w takiej formie, należy czynić to ze zrozumieniem treści. Przekład ustny można podzielić na na symultaniczny i konsekutywny. Te pierwsze to tłumaczenia równoczesne, czyli takie, że robią się w szczelnej kabinie, przez która widać przemawiającego. Danie wówczas nie przepuszcza żadnych odgłosów. Nie zawiera też bezpośredniego dostępu z tłumaczem. Nie ważna także poprosić o powtórzenie komunikatu. Tłumacz symultaniczny pragnie posiadać duży refleks zaś być silny na stres. Do innej grupy należą tłumaczenia konsekutywne czyli polegają na tym, że tłumacz czeka, aż prelegent skończy swoje wystąpienie. W trakcie wystąpienia uważnie słucha swego rozmówcy, często i sporządza notatki. Po zakończeniu, bądź w terminie luki w przemowie, tłumacz odtwarza mowę w stylu lubianym. Tłumaczenie konsekutywne ogranicza się do selekcji najważniejszych porad oraz dania podstawie danego stanowiska. Tłumaczenia takie ćwiczone są przeważnie podczas publicznych wystąpień polityków, Obecnie tłumaczenia konsekutywne wymienia się często tłumaczeniami symultanicznymi. Dobrze przygotowany tłumacz konsekutywny jest w okresie odtworzyć dziesięciominutowe przemówienie, bez przerwy. Tłumacze często korzystają specjalny system notatek, prezentujący się ze dodatkowych symboli oznaczających słowa- klucze oraz znaków spójności, akcentowania czy przeczenia. Nie istnieje ważne zapamiętanie poszczególnych wyrazów, ale szczegółowej informacji. Uznają one po odtworzyć ciąg myślowy mówcy. Wyróżniamy także tłumaczenia szeptane, liaison, a vista, a też tłumaczenia ustne prawne lub sądowe. Do kategorii specjalnych tłumaczeń można zaliczyć migowe, medyczne, fokusowe ustne dla służb publicznych, ustne towarzyszące. Tłumaczenia konsekutywne są bardzo prostą pracą, która potrzebuje dobrej znajomości języka oraz odpowiedniego przygotowania. Przed rozpoczęciem pracy, tłumacz powinien dostać niezbędne materiały dotyczące dziedziny tłumaczenia.