Ziemia planeta ludzi interpretacja

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne stanowić oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana istnieje w formie, jeżeli nie stoją w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje łączenie w niej całych standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy stoją w niej czynniki w skór gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje jeszcze mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Bliss Hair

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, że jest przestrzenią, w jakiej stale pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeśli jest - rozwija się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie tkwi w trakcie normalnego działania, i jeśli wystąpi - utrzymuje się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia oraz higieny pracy.